350 tỷ đồng làm tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Long An

350 tỷ đồng làm tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Long An