4 ngân hàng thương mại nhà nước đã bắt đầu triển khai gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội.

4 ngân hàng thương mại nhà nước đã bắt đầu triển khai gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội.