Tuyến đường ven biển 994 hiện hữu (đoạn qua huyện Xuyên Mộc)

Tuyến đường ven biển 994 hiện hữu (đoạn qua huyện Xuyên Mộc)