Hình ảnh cầu Thủ Thiêm 2 được đưa vào sử dụng

Hình ảnh cầu Thủ Thiêm 2 được đưa vào sử dụng