Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sắp hoàn thành

Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây sắp hoàn thành