Quốc lộ 51 luôn trong tình trạng ùn tắc đã tác động tiêu cực tới việc phát triển kinh tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung

Quốc lộ 51 luôn trong tình trạng ùn tắc đã tác động tiêu cực tới việc phát triển kinh tế của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung