Người dân kỳ vọng cao tốc Liên Khương – Prenn sẽ sớm kết nối với cao tốc Dầu Giây - Liên Khương

Người dân kỳ vọng cao tốc Liên Khương – Prenn sẽ sớm kết nối với cao tốc Dầu Giây – Liên Khương