Cao tốc tạo "cú hích" lớn phát triển cho du lịch

Cao tốc tạo “cú hích” lớn phát triển cho du lịch