Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị.