Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi phát biểu khởi công dự án

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi phát biểu khởi công dự án