Phối cảnh dự án khi hoàn thành. Ảnh: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM

Phối cảnh dự án khi hoàn thành. Ảnh: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM