Có nên mua đất nền xây nhà ở Long An không?

Có nên mua đất nền xây nhà ở Long An không?