ĐB Nguyễn Thiện Nhân trả lời kiến nghị của các cử tri.

ĐB Nguyễn Thiện Nhân trả lời kiến nghị của các cử tri.