Thị trường Bảo Lộc đón nhiều đợt tăng giá đất trong thời gian gần đây và chắc chắn sẽ không dừng lại theo nhịp tiến độ hạ tầng.

Thị trường Bảo Lộc đón nhiều đợt tăng giá đất trong thời gian gần đây và chắc chắn sẽ không dừng lại theo nhịp tiến độ hạ tầng.