Bốn ngân hàng thương mại nhà nước sẽ thống nhất điều kiện vay cho gói hỗ trợ lãi suất 120.000 tỷ đồng.

Bốn ngân hàng thương mại nhà nước sẽ thống nhất điều kiện vay cho gói hỗ trợ lãi suất 120.000 tỷ đồng.