Năm 2023 và các năm kế tiếp, nguồn cung nhà ở xã hội sẽ phát triển mạnh

Năm 2023 và các năm kế tiếp, nguồn cung nhà ở xã hội sẽ phát triển mạnh