Gói tín dụng 120 nghìn tỷ cho nhà ở xã hội: Liều 'thuốc bổ' giá trị cho thị trường

Gói tín dụng 120 nghìn tỷ cho nhà ở xã hội: Liều ‘thuốc bổ’ giá trị cho thị trường