Gấp rút hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công cao tốc Tân Phú - Liên Khương

Gấp rút hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công cao tốc Tân Phú – Liên Khương