Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 chủ đề "Đà Lạt-thành phố bốn mùa hoa" diễn ra từ tháng 11 đến hết tháng 12 với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 chủ đề “Đà Lạt-thành phố bốn mùa hoa” diễn ra từ tháng 11 đến hết tháng 12 với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc.