Ông Nguyễn Quang Vĩnh - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.

Ông Nguyễn Quang Vĩnh – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.