Chủ tịch tỉnh Long An chủ trì phiên họp thường kỳ

Chủ tịch tỉnh Long An chủ trì phiên họp thường kỳ