Huyện Cần Giuộc định hướng xây dựng đô thị loại III

Huyện Cần Giuộc định hướng xây dựng đô thị loại III