Long An xây dựng 1.000.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân trong năm 2023

Long An xây dựng 1.000.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân trong năm 2023