Nên mua chung cư hay mua đất xây nhà? Chỗ gửi xe ở chung cư có thể gây ảnh hưởng đến xe của bạn

Nên mua chung cư hay mua đất xây nhà? Chỗ gửi xe ở chung cư có thể gây ảnh hưởng đến xe của bạn