Nên mua chung cư hay mua đất xây nhà? Mua nhà đất thường có giá cao hơn mua chung cư

Nên mua chung cư hay mua đất xây nhà? Mua nhà đất thường có giá cao hơn mua chung cư