Các dự án sở hữu hạ tầng đồng bộ, được đầu tư mạnh là “tọa độ” an cư hoàn hảo - Điểm sáng trong năm 2023 này là Thủ Thiêm Green House

Các dự án sở hữu hạ tầng đồng bộ, được đầu tư mạnh là “tọa độ” an cư hoàn hảo – Điểm sáng trong năm 2023 này là Thủ Thiêm Green House