Cần nhiều giải pháp đồng bộ nhằm "tháo gỡ" nguồn cung nhà ở xã hội

Cần nhiều giải pháp đồng bộ nhằm “tháo gỡ” nguồn cung nhà ở xã hội