Nhà đầu tư chờ ‘bắt đáy’ đất nền phía Nam

Nhà đầu tư chờ ‘bắt đáy’ đất nền phía Nam