Phân khúc bất động sản nào được nhà đầu tư quan tâm?

Phân khúc bất động sản nào được nhà đầu tư quan tâm?