Sẽ có thêm khu đô thị - công nghiệp - dịch vụ Becamex ở Tây Ninh

Sẽ có thêm khu đô thị – công nghiệp – dịch vụ Becamex ở Tây Ninh