Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì buổi làm việc tại Tây Ninh

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì buổi làm việc tại Tây Ninh