Thay mặt lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy (trái) nhận món quà lưu niệm từ ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy (trái) nhận món quà lưu niệm từ ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.