Thị trường trầm lắng, bất động sản mang giá trị thật ‘được lòng’ nhà đầu tư.

Thị trường trầm lắng, bất động sản mang giá trị thật ‘được lòng’ nhà đầu tư.