Các ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất huy động và lãi suất cho vay sau Nghị quyết 33. (Ảnh: Minh họa)

Các ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất huy động và lãi suất cho vay sau Nghị quyết 33. (Ảnh: Minh họa)