Thủ Thiêm Green House - Dự án căn hộ nhà ở xã hội điểm của Quận 2, Tp.Thủ Đức năm 2023

Thủ Thiêm Green House – Dự án căn hộ nhà ở xã hội điểm của Quận 2, Tp.Thủ Đức năm 2023