TP.HCM sắp có căn hộ trung cấp giá 20 triệu đồng/m2

TP.HCM sắp có căn hộ trung cấp giá 20 triệu đồng/m2