TP Hồ Chí Minh đề xuất triển khai thêm 6 tuyến metro hơn 200.000 tỷ đồng

TP Hồ Chí Minh đề xuất triển khai thêm 6 tuyến metro hơn 200.000 tỷ đồng