Nhà ga thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Nhà ga thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).