TPHCM sẽ có 93.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2023

TPHCM sẽ có 93.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2023