Dự án Đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng có tổng chiều dài 56,9 km đia qua địa phận 2 huyện Khánh Vĩnh và Khánh Sơn (Khánh Hòa) có nhu cầu vốn khoảng 1.929 tỉ đồng.

Đường Liên kết vùng Khánh Hòa – Ninh Thuận – Lâm Đồng kết nối 3 tỉnh phát triển kinh tế – xã hội

Xây dựng Đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng
Xây dựng Đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có tờ trình gửi HĐND tỉnh Khánh Hòa báo cáo, xin ý kiến đối với Dự án Đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng.

Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa đã bổ sung Dự án trên vào Danh mục dự án đầu tư công trọng điểm giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Dự án xuất phát từ của tuyến đường giao với Quốc lộ 27C tại km16+900 thuộc địa phận xã Sông Cầu, (huyện Khánh Vĩnh), kết thục tại ranh giới tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận trên đường tỉnh ĐT. 656/Km55+900 vào địa phận xã Phước Thành (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận).

Tổng chiều dài dự án khoảng 56,9 km gồm 29,3km thuộc địa phận huyện Khánh Vĩnh và 27,6km thuộc địa phận huyện Khánh Sơn.

Hướng tuyến từ điểm đầu dự án tuyến đi về phía Nam Quốc lộ 27C, khi cắt qua sông Cầu tuyến đi về phía Tây – Tây Nam vào khu vực thác Yang Bay, sau đó tuyến đi chủ yếu theo hướng Nam vượt núi Hòn Bà đến đường tỉnh ĐT.656, từ đó tuyến bám theo ĐT.656 đi theo hướng Tây và kết thúc tại ranh giới với tỉnh Ninh Thuận.

Dự kiến tổng diện tích đất cần thu hồi khoảng 128ha. Tổng mức đầu tư dự án là 1.929 tỉ đồng trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 101 tỉ đồng, chi phí xây dựng 1.464 tỉ đồng…

Kinh phí thực hiện dự án sẽ được huy động từ vốn Trung ương giai đoạn 2021-2025 khoảng 1.000 tỉ đồng, vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 khoảng 930 tỉ đồng.

Theo kế hoạch dự kiến, tuyến đường sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2023 – 2027.

Mục tiêu của dự án nhằm góp phần xóa bỏ tính độc đạo của tuyến Tỉnh lộ 9 nối Quốc lộ 1, đoạn qua TP. Cam Ranh đến trung tâm huyện miền núi Khánh Sơn; tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh. Đồng thời kết nối liên vùng với tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng. D

Dự án sẽ hình thành trục giao thông theo hướng Bắc – Nam, nối Tỉnh lộ 9 với đường Sông Cầu – Yang Bay (kết nối ra Quốc lộ 27C), góp phần tăng cường an ninh – quốc phòng, tạo điều kiện cơ động trong các tình huống cấp thiết.

Dự án còn góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông liên huyện, liên xã trong khu vực tuyến đi qua, tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng, kết nối phát triển kinh tế – xã hội.

Đánh giá nội dung này