Bán gấp 175m2 mặt tiền Tỉnh Lộ 8, thị trấn Củ Chi, SHR, liền kề NH Agribank, sang tên trong ngày

http://muabandathocmon.net/mat-tien-tinh-lo-8-thi-tran-cu-chi-shr-lien-ke-nh-agribank.html?preview_id=3361&preview_nonce=57b7091ee8&post_format=standard&_thumbnail_id=3362&preview=true
http://muabandathocmon.net/mat-tien-tinh-lo-8-thi-tran-cu-chi-shr-lien-ke-nh-agribank.html?preview_id=3361&preview_nonce=57b7091ee8&post_format=standard&_thumbnail_id=3362&preview=true

Tôi có lô đất thổ cư mặt tiền Tỉnh Lộ 8, thị trấn Củ Chi. Cách ngân hàng Agribank CN Củ Chi gần 20m. Cách Cầu Vượt Củ Chi, Bên Xe Củ Chi gần 300m. Cách trung tâm Văn Hóa Củ Chi gần 50m.

– Diện tích: 5×35= 175m2 ( thổ cư). SỔ HỒNG RIÊNG.

-Giá: 915 triệu . SANG TÊN TRONG NGÀY

Liên hệ: 0121.807.8094

Bán gấp 175m2 mặt tiền Tỉnh Lộ 8, thị trấn Củ Chi, SHR, liền kề NH Agribank, sang tên trong ngày

Tôi có lô đất thổ cư mặt tiền Tỉnh Lộ 8, thị trấn Củ Chi. Cách ngân hàng Agribank CN Củ Chi gần 20m. Cách Cầu Vượt Củ Chi, Bên Xe Củ Chi gần 300m. Cách trung tâm Văn Hóa Củ Chi gần 50m.

– Diện tích: 5×35= 175m2 ( thổ cư). SỔ HỒNG RIÊNG.

-Giá: 915 triệu . SANG TÊN TRONG NGÀY

Liên hệ: 0121.807.8094

Bán gấp 175m2 mặt tiền Tỉnh Lộ 8, thị trấn Củ Chi, SHR, liền kề NH Agribank, sang tên trong ngày

Tôi có lô đất thổ cư mặt tiền Tỉnh Lộ 8, thị trấn Củ Chi. Cách ngân hàng Agribank CN Củ Chi gần 20m. Cách Cầu Vượt Củ Chi, Bên Xe Củ Chi gần 300m. Cách trung tâm Văn Hóa Củ Chi gần 50m.

– Diện tích: 5×35= 175m2 ( thổ cư). SỔ HỒNG RIÊNG.

-Giá: 915 triệu . SANG TÊN TRONG NGÀY

Liên hệ: 0121.807.8094

Bán gấp 175m2 mặt tiền Tỉnh Lộ 8, thị trấn Củ Chi, SHR, liền kề NH Agribank, sang tên trong ngày

Tôi có lô đất thổ cư mặt tiền Tỉnh Lộ 8, thị trấn Củ Chi. Cách ngân hàng Agribank CN Củ Chi gần 20m. Cách Cầu Vượt Củ Chi, Bên Xe Củ Chi gần 300m. Cách trung tâm Văn Hóa Củ Chi gần 50m.

– Diện tích: 5×35= 175m2 ( thổ cư). SỔ HỒNG RIÊNG.

-Giá: 915 triệu . SANG TÊN TRONG NGÀY

Liên hệ: 0121.807.8094

Bán gấp 175m2 mặt tiền Tỉnh Lộ 8, thị trấn Củ Chi, SHR, liền kề NH Agribank, sang tên trong ngày

Tôi có lô đất thổ cư mặt tiền Tỉnh Lộ 8, thị trấn Củ Chi. Cách ngân hàng Agribank CN Củ Chi gần 20m. Cách Cầu Vượt Củ Chi, Bên Xe Củ Chi gần 300m. Cách trung tâm Văn Hóa Củ Chi gần 50m.

– Diện tích: 5×35= 175m2 ( thổ cư). SỔ HỒNG RIÊNG.

-Giá: 915 triệu . SANG TÊN TRONG NGÀY

Liên hệ: 0121.807.8094

Đánh giá nội dung này