Gói tín dụng 120 nghìn tỷ vay mua nhà ở xã hội chính thức được triển khai

Gói tín dụng 120 nghìn tỷ vay mua nhà ở xã hội chính thức được triển khai