Cử tri Nguyễn Thị Thanh Vy (Công ty TNHH Pouyen Việt Nam) tại buổi tiếp xúc.

Cử tri Nguyễn Thị Thanh Vy (Công ty TNHH Pouyen Việt Nam) tại buổi tiếp xúc.