Ghi nhận thực tế cho thấy, đất nền tại xã Phước Bình, Hưng Lộc, Thống Nhất, Đồng Nai giao dịch đã xuất hiện trở lại nhiều kể từ đầu năm 2023

Ghi nhận thực tế cho thấy, đất nền tại xã Phước Bình, Hưng Lộc, Thống Nhất, Đồng Nai giao dịch đã xuất hiện trở lại nhiều kể từ đầu năm 2023