Kiến nghị hỗ trợ lãi suất 2% cho người mua căn hộ dưới 2 tỉ đồng/căn

Kiến nghị hỗ trợ lãi suất 2% cho người mua căn hộ dưới 2 tỉ đồng/căn