Dự án đường cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Dự án đường cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) – Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt