Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Khu Du Lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí dã ngoại Sài Gòn - Đà Lạt.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Khu Du Lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí dã ngoại Sài Gòn – Đà Lạt.