Long An đặt mục tiêu đến năm 2025 có 21 đô thị (trong ảnh: Một góc hạ tầng đô thị TP.Tân An)

Long An đặt mục tiêu đến năm 2025 có 21 đô thị (trong ảnh: Một góc hạ tầng đô thị TP.Tân An)