Khách hàng chấp nhận bán bất động sản ở quê và vay mượn thêm từ gia đình, bạn bè để mua nhà giá rẻ

Khách hàng chấp nhận bán bất động sản ở quê và vay mượn thêm từ gia đình, bạn bè để mua nhà giá rẻ