Quy định mới về lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội 4,8%/năm

Quy định mới về lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội 4,8%/năm